AOW- en pensioenleeftijd omhoog

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft op 31 oktober de nieuwe raming van de (macro) gemiddelde levensverwachting bekendgemaakt. Aangezien de levensverwachting is gestegen zal de zogenoemde pensioenrichtleeftijd met ingang van 1 januari 2018 worden verhoogd van 67 naar 68 jaar. Deze pensioenrichtleeftijd wordt gebruikt voor de berekening van de jaarlijkse maximaal toegestane fiscale pensioenopbouw.
Ook de AOW-leeftijd stijgt verder. Per 1 januari 2022 wordt de AOW-leeftijd 67 jaar en drie maanden. Deze verhoging moet op grond van de wet vijf jaar vóór de wijziging bekend worden gemaakt.
(Bron: Brief staatssecretaris voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 31 oktober 2016, kenmerk 2016-0000235011 en Nieuwsbericht Ministerie van Financiën van 31 oktober 2016)

Noot:

Aanpassing van de pensioenregeling - in korte tijd - is hierdoor noodzakelijk. Hoe die aanpassing er precies komt uit te zien, is nog niet duidelijk.

(november 2016)