Aanspraak op letselschadevergoeding voldoende voor box-3-heffing

Een man wordt in 2003 als voetganger aangereden door een motorvoertuig. Het ongeval veroorzaakt bij de man ernstig hoofd- en hersenletsel. Na tien jaar procederen heeft de verzekeraar van degene die het voertuig bestuurde een vaststellingsovereenkomst opgesteld voor een bedrag van € 570.000 (waarvan € 10.00 eerder als voorschot is uitbetaald).Namens de verzekeraar is de overeenkomst op 9 december 2013 ondertekend.De man heeft advies ingewonnen en overleg gevoerd en tekent de overeenkomst op 7 januari 2014. Eind januari 2014 wordt het bedrag bijgeschreven op de bankrekening van de man.In de aangifte over het jaar 2014 heeft de man geen inkomen uit sparen en beleggen opgenomen. De aanslag over 2014 is conform aangifte opgelegd, maar er volgt een navorderingsaanslag voor 2014 naar aanleiding van de aangifte over 2015.In geschil is of de uitkering van de verzekeraar aan de man - het bedrag van € 560.000 - behoort tot de rendementsgrondslag van de man per 1 januari 2014.Het hof oordeelt dat voor de afhandeling van de aansprakelijkheid de verzekeraar zich door ondertekening van de vaststellingsovereenkomst bereid heeft verklaard aan belanghebbende een slotuitkering te betalen van € 560.000. Hierdoor heeft de aanspraak van de man “uit hoofde van artikel 185 WVW [Wegenverkeerswet 1994] kort voor de peildatum de vorm gekregen van een wilsrecht”. Het hof is van mening dat de man het op 1 januari 2014 helemaal in eigen hand heeft om een vordering ter grootte van € 560.000 te doen ontstaan. Het hof bepaalt de waarde van het wilsrecht op genoemde datum daarom op € 560.000. Het feit dat het geld niet direct beschikbaar is, is niet relevant.(Hof Arnhem-Leeuwarden, 9 april 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:3101)

Noot:

Op Prinsjesdag wordt duidelijk of er verandering komt in de box-3-heffing over letselschade-uitkeringen. Dit blijkt uit een brief van de staatssecretaris van Financiën van 8 juli 2019 aan de Tweede Kamer (Kamerstuk 35 026, nr. 71). Op 17 september komt daarmee dan de definitieve reactie op de motie van de leden Leijten en Lodders over letselschadevergoedingen bij het Belastingplan 2019.(september 2019)