ZZP-pensioenfonds straks ook voor DGA’s?

Alieke Doornink

Is het toeval dat ongeveer tegelijkertijd met het pleidooi van de staatssecretaris voor het afschaffen van het huidige pensioen in eigen beheer er opeens grote sprongen vooruit worden gemaakt met het pensioenfonds voor ZZP-ers?  Alle andere opties en wensen vanuit de praktijk voor aanpassing van het huidige systeem voor pensioen in eigen beheer leiden volgens de staatssecretaris niet tot vereenvoudiging of zijn budgettair niet haalbaar. Vrijwel tegelijkertijd is het pensioenfonds voor ZZP-ers een feit. Dit kan geen toeval zijn.

Verder onderzoek naar beschikbare premie in eigen beheer op voorhand al kansloos

De beroepspraktijk heeft breed opgeroepen tot een systeem van beschikbare premie in eigen beheer. Zo ook in mijn eerdere bijdrage Afschaffen eigen beheer start van doe-het-zelf pensioen voor DGA’s?  Wiebes overweegt wel of de beschikbare premie in eigen beheer nog een mogelijkheid is, maar ziet in dat systeem complicerende factoren. Zijn bezwaar richt zich vooral op gebruik van een vast oprentingspercentage omdat dit leidt tot een gegarandeerde toezegging. Volgens de staatssecretaris is dan in feite sprake van een DB-regeling zodat de bestaande problematiek blijft. De staatssecretaris zegt wel toe de mogelijkheden van deze variant verder te onderzoeken maar hij verwacht niet dat dit tot een bruikbaar alternatief zal leiden. Een eenvoudige oplossing voor het vaste rendement is rekenen met een variabel rendement, bijvoorbeeld gebaseerd op U-rendement minus 0,5%. Er is dan geen gegarandeerde toezegging en de regeling blijft een DC-regeling. Deze hele simpele oplossing komt in de brief helaas niet ter sprake, maar is wel een reëel alternatief. Waarom kiest de staatssecretaris dit alternatief niet?

Staatssecretaris heeft sterke voorkeur voor fiscale pensioenreserve, terwijl invulling en gevolgen voor DGA’s en hun partners onduidelijk zijn

Wat de staatssecretaris wel doet, is heel duidelijk aansturen op een oudedagsreserve voor DGA’s: de fiscale pensioenreserve. Het nieuwe systeem moet eenvoudig zijn. Een percentage van het salaris als jaarlijkse toevoeging aan de fiscale pensioenreserve lijkt het meest voor de hand liggend. Ook in een verliesgevend jaar kan met deze grondslag toch een dotatie plaatsvinden. Percentages, juridische vormgeving, positie partner bij echtscheiding, pensioenreserve bij faillissement, maximum bedrag, samenhang met lijfrente en jaarruimte, enzovoorts, zijn nog onduidelijk. Wie kan er dan een goede afweging maken?

Pensioenopbouw DGA’s straks via pensioenfonds voor ZZP-ers

Tegelijk met het voorstel voor afschaffen van DGA-pensioen wordt ruim baan gemaakt om pensioenopbouw voor ZZP-ers te vereenvoudigen. Het kan bijna geen toeval zijn dat opeens het pensioenfonds voor de ZZP-ers in een versnelling komt, terwijl tegelijkertijd de staatssecretaris een voorkeur heeft het pensioen voor de DGA om te zetten naar het systeem van de ZZP-er. Zal het de bedoeling zijn dat de DGA ook gebruik kan maken van het ZZP-pensioenfonds? Kan de DGA dan ook gebruik maken van de veronderstelde lage kosten, betere rendementen en maximale flexibiliteit van het pensioenfonds? Als dat zo is, dan wordt dit pensioenfonds vast heel snel heel groot.