Gedeeltelijke afkoop BHW-kapitaalverzekering na 20 jaar premiebetaling

30 januari 2020

Vraag: Klant wil een (gedeeltelijke) opname doen uit een kapitaalverzekering die valt onder het Brede Herwaarderingsregime (BHW dus geen KEW). De klant heeft al meer dan twintig jaar premie betaald (binnen de bandbreedte van 1:10). Levert dit fiscale problemen op?