Corona-virus en betalingsachterstand kapitaalverzekering

30 april 2020

Vraag: Een klant heeft als gevolg van het Corona-virus zijn baan verloren waardoor hij voorlopig de premies van zijn Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) niet kan voldoen. Als een betalingsachterstand ontstaat, kan bijvoorbeeld de bandbreedte overschreden worden. En zodoende is niet langer sprake van een vrijgestelde KEW. Is hier een oplossing voor?